اتو کلاو حرارتی

به طور کلی اهداف فرآوری کود مرغی از نقطه نظر دامپزشکی
جمع آوری کود تازه و مهار بو و سایر مشکلات زیست محیطی ناشی از آن
فرآوری بیولوژیک کود تازه جهت جلوگیری از انتقال عوامل بیماریزای طیور
کنترل بیماریهای مشترک انسان و حیوان

مکانیزم عمل خشک کن (اتوکلاو حرارتی پرتابل)
ابتدا بارگیری توسط بیل مکانیکی صورت گرفته و سپس انتقال کود به صورت یک نواخت به داخل مخزن حرارتی توسط ماردون صورت میپذیرد. سپس ایجاد حرارت در مخزن دوار با قابلیت تنظیم دما، زمان و کنترل رطوبت کود با توجه به خواسته کاربر کاملا قابل برنامه ریزی و در کنترل اپراتور می باشد.
در انتها سیستم خردایش و کیسه گیری محصول نهایی به شکلی یکنواخت و مشتری پسند صورت میپذیرد.

محاسبات مصرف انرژی بر اساس سوخت گازوییل
مقدار انرژی تولید شده توسط 1 لیتر گازوئیل 9232 کیلوکالری و بهای هر لیتر گازوئیل 3500 ریال می باشد.
الکتروموتور مورد استفاده در دستگاه به صورت دائم کار 25 kw و زمان بارگیری 5 kw و زمان تخلیه و بارگیری 5 kw و بهای هر کیلووات برق مصرفی تعرفه مرغداری در سال 1397 به ازای هر کیلو وات 300 ریال می باشد.
مشعل مورد استفاده 485.000 کیلوکالری می باشد.
انرژی مورد نیاز برای تبخیر 1 لیتر آب 2450 کیلوکالری می باشد.
قیمت کیسه چاپ شده 50 کیلویی با ابعاد 110 × 60 جهت بسته بندی محصول هر عدد 8000 ریال می باشد.
برای تبدیل 2/5 – 2 تن کود مرغ با رطوبت 50% - 60% به کود مرغ با رطوبت 20% ضمن ایجاد زمان و حرارت مورد نیاز جهت استریلیزاسیون کامل به ازای هر کیلو محصول استریل شده و خشک شده مبلغ 370 ریال سوخت گازوئیل و 100 ریال انرژی الکتریکی و حدود حداقل 2 ساعت زمان مورد نیاز می باشد. 
لازم به ذکر است هزینه کیسه جهت بسته بندی به ازای هر کیلوگرم 160 ریال می باشد.


قیمت تمام شده فرآوری 1 کیلوگرم کود مرغ با رطوبت 50% تا60%
قیمت کود خام 1000 ریال ( قیمت غیر واقعی میباشد)
30% افت 300 ریال
هزینه کیسه 160 ریال
هزینه نخ سرکیسه دوز 10 ریال
هزینه کارگر کیسه گیری 70 ریال
هزینه انرژی گاز مصرفی 375 ریال
هزینه برق مصرفی 10 ریال
قیمت تمام شده هر کیلوگرم کود بهداشتی در بسته بندی های 50 کیلویی 1920 ریال می باشد.
لازم به ذکر است محاسبات فوق حدودی بوده، قیمت کود خام و رطوبت کود بسته به فصل و موقعیت مرغداری متفاوت بوده و هزینه کارگری نیز در مناطق مختلف متفاوت است.
محاسبه هزینه های فوق بسته به رطوبت کود ممکن است بالاتر یا پایین تر انجام پذیرد.

محاسبات مصرف انرژی بر اساس سوخت گاز
مقدار انرژی تولید شده توسط یک متر مکعب گاز طبیعی 8600 کیلوکالری و بهای هر متر مکعب گاز طبیعی 1500 ریال می باشد.
الکتروموتور مورد استفاده در دستگاه به صورت دائم کار 25 kw و زمان بارگیری 5 kw می باشد و زمان تخلیه و بارگیری کیسه               5 kw و بهای هر کیلووات برق مصرفی تعرفه مرغداری در سال 1397 به ازای هرکیلو وات، 300 ریال می باشد.
مشعل مورد استفاده 485000 کیلو کالری می باشد.
انرژی مورد نیاز برای تبخیر 1 لیتر آب، 2450 کیلوکالری می باشد.
قیمت هر کیسه چاپ شده 50 کیلویی با ابعاد 110 × 60 جهت بسته بندی محصول هر عدد 800 ریال می باشد.
برای تبدیل 2/5 – 2 تن کود مرغ با رطوبت50% - 60% به کود مرغ با رطوبت 20% ضمن ایجاد زمان و حرارت مورد نیاز جهت استریلیزاسیون کامل به ازای هر کیلو محصول استریل شده و خشک شده مبلغ 185 ریال سوخت طبیعی و 10 ریال انرژی الکتریکی و حدود حداقل 2 ساعت زمان مورد نیاز می باشد.
لازم به ذکر است هزینه کیسه جهت بسته بندی به ازای هر کیلوگرم 160 ریال می باشد.


قیمت تمام شده فرآوری 1 کیلوگرم کود مرغ با رطوبت50%-60%
قیمت کود خام 1000 ریال ( قیمت غیر واقعی میباشد )
30% افت 300 ریال
هزینه کیسه 160 ریال
هزینه نخ سرکیسه دوز 10 ریال
هزینه کارگر کیسه گیری 70 ریال
هزینه انرژی گاز مصرفی 185 ریال
هزینه برق مصرفی 10 ریال
قیمت تمام شده هر کیلوگرم کود بهداشتی در بسته بندی های 50 کیلویی 1735 ریال می باشد.
 لازم به ذکر است محاسبات فوق حدودی بوده، قیمت کود خام و رطوبت کود بسته به فصل و موقعیت مرغداری متفاوت بوده و هزینه کارگری نیز در مناطق مختلف متفاوت است.
محاسبه هزینه های فوق بسته به رطوبت کود ممکن است بالاتر یا پایین تر انجام پذیرد.