خشک کن - درایر

طراحی و ساخت خشک کن مواد بصورت تونلی و طبقاتی

اجرای کامل خط تولید کود ( پلت - گرانول - پودری )

مشاوره و راه اندازی خط تولید کود