گوگرد

گوگرد عنصری مهم برای اکثر گیاهان است. برای نمونه می‌توان به حضور گوگرد در ساختار اسیدآمینه‌ها و پروتئین‌ها اشاره کرد. این عنصر به‌صورت اولیه در کودها استفاده می‌شود
گوگردبه علت دارا بودن خاصیت قارچ کشی ، خاک را ضدعفونی می‌کند
گوگرد بعد از ازت، فسفر، پتاس، چهارمین عنصر پرمصرف برای گیاهان به شمار می‌رود با توجه به اثرات مفید گوگرد در از بین بردن سفیدک مو (انگور) به توصیه‌ی کارشناسان استفاده از آن برای حفظ نباتات و از بین بردن کرم سفید ریشه و حشرات موذی ضروری می‌باشد. مصرف گوگرد باعث پائین آمدن (PH) خاک شده و این امر دسترسی گیاه را به عناصر ذخیره‌شده در خاک آسان می‌کند 

اثرات کود گوگردی برروی محصولات باغی و زراعی
کودهای گوگردی با افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی پرمصرف و ریزمغذی در خاک، به رشد گیاه کمک کرده و موجب افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول می‌گردند. مواد غذایی موجود در کود موجبات فعال شدن باکتری‌های مفید خاک شده و عملاً اکسیداسیون بیولوژیکی را در خاک تسهیل می‌نماید. این کود با ضدعفونی نمودن خاک به‌سلامت گیاه و محیط‌زیست کمک شایانی نموده و مصرف سموم شیمیایی را کاهش می‌دهد


گوگرد در خاک
گوگرد موجود در خاک به‌صورت ترکیبات آلی و معدنی وجود دارد. بیشتر گوگرد موجود در خاک به‌صورت ترکیبات آلی است که نمی‌تواند توسط گیاه جذب شود. گوگرد موجود تنها در صورتی می‌تواند جذب گیاه شود که این ترکیبات طی فرآیند معدنی شدن به فرم سولفات تبدیل شود. گوگرد معدنی مخلوط با کودهای دامی مخصوصاً کودهای گرانول مرغی در زیرخاک و در مجاورت رطوبت ظرف مدت کوتاهی به فرم سولفات تبدیل می‌شود