مرغداری صنعتی جهت تخم مرغ صنعتیکود مرغ - کمپوست - فراوری - کود آلی -کود ارگانیک - کود کشاورزی - مرغداری - پلت - گرانول - گوگرد - بنتونیت - سولفات آمونیوم