انجمن صنفی تولید کنندگان کود آلیانجمن صنفي تولید کنندگان كودهاي آلي در مهرماه سال 1390 با حضور جمعي از توليدكنندگان كه هريك داراي سابقه فعاليت چندين ساله در زمينه توليد كود و توليدات كشاورزي مي باشند ، تاسيس شد . بنيان گذاران اين مجموعه در ارائه خدمات متعددي مانند ارائه مشاوره به توليدكنندگان در جهت ارتقاء سطح كيفي توليدات ، برگزاري دوره هاي آموزشي ، خريد مواد اوليه ( ورمي ، كود دامي ، نهاده هاي كشاورزي و... ) با قيمت مناسب ، بازاريابي و فروش توليدات اعضاي انجمن ، تهيه ماشين آلات موردنياز براي توليد كودهاي آلي فعاليت دارند