شرکت کشت و صنعت حافظان جاویدشرکت حافظان جاوید یکی از بزرگترین و با سابقه ترین مزارع پرورش مرغ تخمگذار در استان قزوین محسوب می شود. از سال 1381 واحد مذکور با نام جدید حافظان جاوید به گروه تولیدی برکت پیوست. هم اکنون نیز فعال در زمینه تولید کود های آلی کشاورزی می باشد

http://www.hafezanjavid.com