کارخانجات کیمیا نبات جنوب شرکـت کیمیا نبات جنوب با وجود مهندسین وگیاه پزشکان مجرب و متخصص در زمينه توليدات كودهاي آلي تركيبي و و شيميائي كشاورزي سال هاست مشغول به فعالیت میباشد.