کاهش مصرف کود‌های شیمیایی در کشاورزی و کاهش مخاطرات استفاده از این سموم
31/03/1397

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص سالم سازی محصولات کشاورزی، بیان کرد: یکی از اولویت‌های ستاد توسعه زیست فناوری، کاهش مصرف کود‌های شیمیایی در کشاورزی و کاهش مخاطرات استفاده از این سموم است.

وی افزود: تولید کود‌های زیستی به فناوری‌هایی نیاز دارد که خوشبختانه این فناوری‌ها در حد اعلا و خوب در کشور وجود دارد؛ فقط باید بازار این محصولات در کشور شکل بگیرد.

به گفته قانعی، کود‌های زیستی (کود بیولوژیک) به مواد حاصل‌خیزکننده‌ای گفته می‌شود که دارای تعداد کافی از یک یا چند گونه از میکروارگانیسم‌های سودمند خاکزی هستند. 

وی همچنین تصریح کرد: کود‌های زیستی، ریزاندامگان‌هایی (میکروارگانیسم‌هایی) هستند که قادرند عناصر غذایی خاک را در یک فرایند زیستی تبدیل به مواد مغذی همچون ویتامین‌ها و دیگر مواد معدنی کرده و به ریشه خاک برساند. 

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی ادامه داد: مصرف کود‌های زیستی کم هزینه‌تر هستند و در اکوسیستم آلودگی به وجود نمی‌آورد. کود‌های زیستی مواد نگه‌دارنده میکروارگانیزم‌های سودمند خاک هستند.